FORRETNINGSUDVIKLING med kager i din virksomhed

FORRETNINGSUDVIKLING
KageKompagniet har samarbejde med KatConsult og tilbyder at gennemføre workshops, hvor vi bruger kagepyntning til at skabe forretningsudvikling for jeres virksomhed.

Workshops skræddersyes til de udfordringer, I godt vil have kastet lys over. Det kunne f.eks. være:
  • Idégenerering til nye produkter eller services
  • Forbedret kvalitet eller effektivitet i processer

Vi tager udgangspunkt i jeres situation og tilrettelægger sammen med jer et forløb, som belyser netop det, I har brug for.

Vi skaber et læringsmiljø, der afspejler hverdagens udfordringer og faciliterer processen, så handlingsmulighederne står klart efter workshoppen til direkte implementering i jeres organisation/forretning.

KatConsult tilrettelægger programmet ud fra forudgående samtaler med lederen, faciliterer workshoppen, observerer og giver detaljeret mundtlig og skriftlig tilbagemedling om observationer og handlingsmuligheder.

KageKompagniet forestår instruktion i teknikker til kagepyntning og bistår med idéer og sparring om dette.

DOWNLOAD flyer her